Mapy kolejowe

1. POLSKA mapa sieci kolejowej (format B1)
skala 1:960 000
Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie: 14 x 22,4 cm
ISBN: 978-83-927160-1-3

  

Mapa przedstawia sieć kolejową w Polsce z podziałem na: linie jednotorowe i dwutorowe, linie z zawieszonym ruchem, linie szerokotorowe i wąskotorowe wraz z numeracją linii PKP PLK. Na mapie oznaczono również linie zelektryfikowane i odległości taryfowe. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych. Treść obejmuje również hydrografię, granice i nazwy województw oraz siedziby Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK.
Na ośmiu kartonach przedstawiono układ linii kolejowych w węzłach: Warszawa, Górny Śląsk, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Mapa ta jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych. Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Wersja ścienna dwustronnie laminowana i oprawiona w listwy. Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Europy.


2. POLSKA – mapa sieci kolejowej (format B1)
skala 1:960 000
Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie: 14 x 22,4 cm
ISBN-10:83-907810-2-6
ISBN-13:978-83-907810-2-0

                                                                                                                                                                                                                                           
  

Mapa przedstawia sieć kolejową w Polsce z podziałem na: linie główne (EIP, EIC, EC, EN, TLK, IR), linie drugorzędne (R, Os-pociągi regionalne), linie z zawieszonym ruchem pasażerskim, linie z zawieszonym ruchem, linie szerokotorowe i wąskotorowe. Na mapie zaznaczono również elektryfikację, odległości taryfowe, numerację linii PKP PLK, siedziby Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK, korytarze paneuropejskie i OSŽD a także linie AGC i AGTC. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych oraz rodzaje przejść granicznych: dla ruchu pasażerskiego, towarowego oraz dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Treść obejmuje również hydrografię oraz granice i nazwy województw z ich barwnym rozróżnieniem.
Na ośmiu kartonach przedstawiono układ linii kolejowych w węzłach: Warszawa, Górny Śląsk, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Mapa ta jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych. Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Europy.


3. POLSKA – mapa sieci kolejowej (format B2)
Arkusz: 61,8 x 47,4 cm, składanie: 10,3 x 15,8 cm


  

Mapa w formacie B2, składana, stanowi pomniejszenie mapy sieci kolejowej w skali 1:960 000, o identycznym zakresie treści.
Mapa ta jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych. Na odwrotnej stronie umieszczono mapę sieci kolejowej Europy.


4. POLSKA – mapa sieci kolejowej (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 141 x 114 cm
ISBN: 978-83-927160-1-3

 

Mapa przedstawia sieć kolejową w Polsce z podziałem na: linie jednotorowe i dwutorowe, linie z zawieszonym ruchem, linie szerokotorowe i wąskotorowe wraz z numeracją linii PKP PLK. Na mapie oznaczono również linie zelektryfikowane i odległości taryfowe. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych. Treść obejmuje również hydrografię, granice i nazwy województw oraz siedziby Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK.
Na ośmiu kartonach przedstawiono układ linii kolejowych w węzłach: Warszawa, Górny Śląsk, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Mapa ta jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych. 


5. POLSKA – mapa sieci kolejowej • rail network map (format A4)
Arkusz: 23,2 x 21 cm (ramka 20,8 x 18,6)

 

Mapa przedstawia sieć kolejową w Polsce z podziałem na linie główne, linie drugorzędne i szerokotorowe. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych, w których czynne są pasażerskie i towarowe kolejowe przejścia graniczne. Na kartonach przedstawiono układ linii kolejowych w węzłach Warszawa i Górny Śląsk. Legenda w języku polskim i angielskim. Ze względu na odpowiedni dobór zakresu treści i stopnia jej generalizacji, mapa ta zamieszczana jest w książkach, czasopismach i wydawnictwach reklamowych o tematyce kolejowej, podnosząc ich poziom edytorski.


6. EUROPA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (format B1)
Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie 14 x 22,4 cm
ISBN-10: 83-907810-7-7
ISBN-13: 978-83-907810-7-5

  

Mapa z barwnym rozróżnieniem państw przedstawiająca układ sieci kolejowej w Europie z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe. Zaznaczono również linie dużych prędkości, linie AGC i AGTC i umieszczono UIC - kod kraju. Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych. Na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński. Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Mapa jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych. Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Wersja ścienna dwustronnie laminowana i oprawiona w listwy. Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Polski w skali 1: 960000.


7. EUROPE – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (format B2)
Arkusz: 61,8 x 47,4 cm, składanie 10,3 x 15,8 cm

  

Mapa w formacie B2 składana, stanowi pomniejszenie mapy sieci kolejowej Europy – format B1 o identycznym zakresie treści.
Jest ona doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych.
Na odwrotnej stronie umieszczono mapę linii kolejowych w Polsce.


8. EUROPE – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 137 x 96 cm
ISBN: 978-83-907810-7-5

 

Mapa z barwnym rozróżnieniem państw przedstawiająca układ sieci kolejowej w Europie z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe.
Zaznaczono również linie dużych prędkości, linie AGC i AGTC i umieszczono UIC - kod kraju.
Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych.
Na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Mapa jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych.


9. ASIA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (format B1)
Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie 14 x 22,4 cm
ISBN-10: 83-911667-9-1
ISBN-13: 978-83-911667-9-6

  

Mapa z barwnym rozróżnieniem państw przedstawiająca układ sieci kolejowej w Azji z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe.
Zaznaczono również linie dużych prędkości i korytarze paneuropejskie i OSŽD.
Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych i umieszczono UIC – kod kraju. Ponadto, zielonym kolorem wyznaczono przebieg transazjatyckich linii kolejowych (Trans-Asian railroads) na podstawie: UN/ESCAP – wykaz linii.                                                                                           
Mapa obejmuje obszar od Moskwy po Japonię na wschodzie oraz Arabię Saudyjską, Indie i Wietnam na południu.
Na terenie Rosji wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Mapa cieszy się uznaniem firm spedycyjnych i jest doskonałym nośnikiem ich reklamy.
Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Wersja ścienna dwustronnie laminowana i oprawiona w listwy.
Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Europa – Azja.


10. EUROPE - ASIA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (format B1)
Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie 14 x 22,4 cm
ISBN-10: 83-907810-8-5
ISBN-13: 978-83-907810-8-2

  

Mapa z barwnym rozróżnieniem państw przedstawiająca układ sieci kolejowej w Europie i Azji z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe.
Zaznaczono również linie dużych prędkości.
Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych i umieszczono UIC – kod kraju. Ponadto, zielonym kolorem wyznaczono przebieg transazjatyckich linii kolejowych (Trans-Asian railroads) na podstawie: UN/ESCAP – wykaz linii.                                                                                           
Na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Mapa główna obejmuje obszar od Portugalii po Kazachstan.
Karton o wymiarach: 42 x 24 cm przedstawia obszar od Moskwy po Japonię na wschodzie oraz Arabię Saudyjską, Indie i Wietnam na południu.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Ze względu na zakres treści i przedstawienie połączeń kolejowych od Portugalii po Japonię, mapa cieszy się uznaniem firm spedycyjnych i jest doskonałym nośnikiem ich reklamy.
Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Wersja ścienna dwustronnie laminowana i oprawiona w listwy.
Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Azji (od Moskwy po Japonię).


11. EUROPE - ASIA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 134,2 x 94,4 cm
ISBN-10: 83-911667-8-3
ISBN-13: 978-83-911667-8-9

 

Jedyna, dostępna w Europie mapa ścienna, z barwnym rozróżnieniem państw, przedstawiająca układ sieci kolejowej w Europie i Azji z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe. Zaznaczono również linie dużych prędkości, korytarze paneuropejskie i OSŽD.
Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych i umieszczono UIC – kod kraju. Ponadto, zielonym kolorem wyznaczono przebieg transazjatyckich linii kolejowych (Trans-Asian railroads) na podstawie: UN/ESCAP – wykaz linii.                                                                                           
Na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Mapa główna obejmuje obszar od Portugalii po Kazachstan.
Karton o wymiarach: 59 x 34 cm przedstawia obszar od Moskwy po Japonię na wschodzie oraz Arabię Saudyjską, Indie i Wietnam na południu.
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Ze względu na zakres treści i przedstawienie połączeń kolejowych od Portugalii po Japonię, mapa cieszy się uznaniem firm spedycyjnych i jest doskonałym nośnikiem ich reklamy.
Jej cechy użytkowe a także estetyka wykonania sprawiają, że jest ona chętnie wykorzystywana jako efektowny element dekoracji wnętrza pomieszczeń biurowych.


12. EUROPE - ASIA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (duża mapa ścienna, laminowana)
Arkusz: 195 x 138 cm
ISBN-10: 83-911667-8-3
ISBN-13: 978-83-911667-8-9

 

Jedyna, dostępna w Europie mapa ścienna, z barwnym rozróżnieniem państw, przedstawiająca układ sieci kolejowej w Europie i Azji z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne oraz kolejowe połączenia promowe. Zaznaczono również linie dużych prędkości, korytarze paneuropejskie i OSŽD.
Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych i umieszczono UIC – kod kraju. Ponadto, zielonym kolorem wyznaczono przebieg transazjatyckich linii kolejowych (Trans-Asian railroads) na podstawie: UN/ESCAP – wykaz linii.                                                                                           
Na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Mapa główna obejmuje obszar od Portugalii po Kazachstan.
Karton o wymiarach: 86 x 49 cm przedstawia obszar od Moskwy po Japonię na wschodzie oraz Arabię Saudyjską, Indie i Wietnam na południu.
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Ze względu na zakres treści i przedstawienie połączeń kolejowych od Portugalii po Japonię, mapa cieszy się uznaniem firm spedycyjnych i jest doskonałym nośnikiem ich reklamy.
Jej cechy użytkowe a także estetyka wykonania sprawiają, że jest ona chętnie wykorzystywana jako efektowny element dekoracji wnętrza pomieszczeń biurowych.


13. POLSKA – mapa sieci kolejowej (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 141 x 114 cm
ISBN-10: 83-907810-2-6
ISBN-13: 978-83-907810-2-0

 

Mapa ścienna, która przedstawia sieć kolejową w Polsce z podziałem na: linie główne (EIP, EIC, EC, EN, TLK, IR), linie drugorzędne (R, Os-pociągi regionalne), linie z zawieszonym ruchem pasażerskim, linie z zawieszonym ruchem, linie szerokotorowe i wąskotorowe. Na mapie zaznaczono również elektryfikację, odległości taryfowe, numerację linii PKP PLK, siedziby Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK, korytarze paneuropejskie i OSŽD a także linie AGC i AGTC. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych oraz rodzaje przejść granicznych: dla ruchu pasażerskiego, towarowego oraz dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Treść obejmuje również hydrografię oraz granice i nazwy województw z ich barwnym rozróżnieniem.
Na ośmiu kartonach przedstawiono układ linii kolejowych w węzłach: Warszawa, Górny Śląsk, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Mapa ta jest doskonałym nośnikiem reklamy dla firm spedycyjnych.


14. Mapy sieci kolejowej województw (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 140 x 120 cm

 

Mapa ścienna, która przedstawia sieć kolejową wybranego województwa z podziałem na: linie główne (EIP, EIC, EC, EN, TLK, IR), linie drugorzędne (R, Os-pociągi regionalne), linie z zawieszonym ruchem pasażerskim, linie z zawieszonym ruchem, linie szerokotorowe i wąskotorowe. Na mapie zaznaczono również elektryfikację, odległości taryfowe, numerację linii PKP PLK, korytarze paneuropejskie i OSŽD a także linie AGC i AGTC. Treść obejmuje również hydrografię oraz granice i nazwy województw z ich barwnym rozróżnieniem.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.


15. NIEMCY – mapa sieci kolejowej • railway map (mapa ścienna, format B0, laminowana i oprawiona w rurki PCV)
Arkusz: 104 x 129 cm

 

Mapa przedstawia sieć kolejową Niemiec z podziałem na: linie jednotorowe i dwutorowe, linie dużych prędkości i kolejowe połączenia promowe. Na mapie oznaczono również linie zelektryfikowane. Wyraźnie wyeksponowano nazwy miejscowości granicznych.
Legenda w języku polskim i angielskim.


16. UKRAINA – mapa sieci kolejowej (mapa ścienna, laminowana)
Arkusz: 72 x 52 cm

 

Mapa przedstawia sieć kolejową Ukrainy z podziałem na linie kolejowe główne i drugorzędne. Zaznaczono również linie AGC i AGTC i nazwy stacji granicznych.
Na terenie Ukrainy wprowadzono podwójne nazewnictwo podając oryginalne nazwy pisane cyrlicą oraz ich transliterację na alfabet łaciński.
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.


17. EURASIA – mapa sieci kolejowej • railway map • Eisenbahnkarte (format B1)

Arkusz: 98 x 67,2 cm, składanie 14 x 22,4 cm
ISBN: 978-83-927160-4-4

   wyc80EurasiaB1

Wyjątkowe opracowanie kartograficzne przedstawiające na jednej stronie i w tej samej skali układ sieci kolejowej w Europie i Azji na obszarze od Portugalii po Japonię na wschodzie oraz Arabię Saudyjską, Indie i Wietnam na południu. Zaznaczono linie kolejowe główne i drugorzędne, linie dużych prędkości oraz kolejowe połączenia promowe. Wyraźnie wyeksponowano nazwy stacji granicznych i umieszczono UIC – kod kraju. Ponadto, zielonym kolorem wyznaczono przebieg transazjatyckich linii kolejowych (Trans-Asian railroads) na podstawie: UN/ESCAP – wykaz linii. Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim i chińskim. Ze względu na zakres treści i przedstawienie na jednej stronie i w tej samej skali wszystkich możliwości przebiegu korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku, mapa cieszy się uznaniem firm spedycyjnych i jest doskonałym nośnikiem ich reklamy. Dostępna jest zarówno w wersji ściennej jak i złożonej. Wersja ścienna dwustronnie laminowana i oprawiona w listwy. Na odwrotnej stronie mapy składanej umieszczono mapę sieci kolejowej Europa – Azja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.