Mapy turystyczne

1. TATRZAŃSKI PARK NARODOWY - mapa turystyczna 1:25000
     ZAKOPANE – plan miasta 1:15000
Arkusz 98 x 57 cm, skł. 14 x 19 cm
ISBN-10: 83-911667-4-0
ISBN-13: 978-83-911667-4-1

  

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego ze szczegółowym obrazem topografii i bogatą treścią turystyczną obejmującą informacje istotne zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej. Rzeźba terenu przedstawiona została za pomocą poziomic (cięcie 20 m). Wzbogacono ją rysunkiem skał i cieniowaniem.
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Na drugiej stronie mapy zamieszczone zostały: szczegółowy plan centrum Zakopanego (skala 1:15000), opisy dolin tatrzańskich, krótki informator turystyczny oraz zdjęcia Tatr.


2. TATRZAŃSKI PARK NARODOWY - mapa turystyczna 1:25000
    ZAKOPANE – plan miasta 1:15000
Arkusz 98 x 57 cm, składanie 14 x 19 cm
ISBN-10: 83-911667-4-0
ISBN-13: 978-83-911667-4-1

  

Wersja laminowana mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego o zwiększonej trwałości, szczególnie praktyczna podczas deszczowej pogody.


3. KARKONOSZE i GÓRY IZERSKIE – mapa turystyczna 1:25000
Arkusz 95,9 x 62,1 cm, składanie 13,7 x 20,7 cm
ISBN-10: 83-907810-4-2
ISBN-13: 978-83-907810-4-4

  

Dwustronna mapa Karkonoszy i Gór Izerskich przedstawiająca obszar od turystycznego przejścia granicznego na Smreku (okolice Świeradowa-Zdroju) do Przełęczy Okraj.
Szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna zawierająca informacje istotne dla turystyki letniej i zimowej. Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 20 m).
Legenda do mapy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Mapa zawiera również opis krajoznawczy Karkonoszy i Gór Izerskich oraz tekst informacyjny o Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju w języku polskim i niemieckim wzbogacony fotografiami.


4. KARKONOSZE i GÓRY IZERSKIE – mapa turystyczna 1:25000
Arkusz 95,9 x 62,1 cm, składanie 13,7 x 20,7 cm
ISBN-10: 83-907810-4-2
ISBN-13: 978-83-907810-4-4

  

Wersja laminowana mapy Karkonoszy i Gór Izerskich o zwiększonej trwałości, szczególnie praktyczna podczas deszczowej pogody.


5. ZAKOPANE – plan miasta 1:12000
     TATRY ZACHODNIE Giewont, Kasprowy Wierch 1:25000
     TATRY WYSOKIE Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów Polskich 1:25000
Arkusz 75,6 x 58,8 cm, składanie 19,6 x 12,6 cm
ISBN-10: 83-911667-2-4
ISBN-13: 978-83-911667-2-7

  

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy oraz wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwy i budynków użyteczności publicznej. Bogata treść turystyczna (zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej).
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 10 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Alfabetyczny spis ulic.
Na drugiej stronie arkusza zamieszczone zostały mapy okolic Zakopanego – Giewont, Kasprowy Wierch, Morskie Oko i Doliny Pięciu Stawów Polskich w skali 1:25000 a także tekst informacyjny o mieście z opisem obiektów zabytkowych i muzeów w języku polskim i angielskim, informator teleadresowy oraz fotografie.


6. ZAKOPANE – plan miasta 1:12000
     TATRY ZACHODNIE Giewont, Kasprowy Wierch 1:25000
     TATRY WYSOKIE Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów Polskich 1:25000
Arkusz 75,6 x 58,8 cm, składanie 19,6 x 12,6 cm
ISBN-10: 83-911667-2-4
ISBN-13: 978-83-911667-2-7

  

Wersja laminowana planu Zakopanego o zwiększonej trwałości, szczególnie praktyczna podczas deszczowej pogody.


7. ZAKOPANE – zimowy plan miasta 1:12000
     BUKOWINA TATRZAŃSKA i BIAŁKA TATRZAŃSKA 1:15000
     TATRY ZACHODNIE Giewont, Kasprowy Wierch 1:25000
Arkusz 75,6 x 58,8 cm, składanie 19,6 x 12,6 cm
ISBN: 978-83-927160-0-6

  

Czytelny, zimowy plan miasta Zakopanego ze szczegółowym obrazem zabudowy oraz wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwy i budynków użyteczności publicznej. Bogata treść turystyczna z podkreśleniem elementów ważnych dla turystyki zimowej.
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 10 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Alfabetyczny spis ulic.
Na drugiej stronie arkusza zamieszczona została mapa okolic Zakopanego – Giewont, Kasprowy Wierch w skali 1:25000 oraz zimowy plan Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej w skali 1:15000 a także tekst informacyjny o Zakopanem z opisem obiektów zabytkowych i muzeów w języku polskim i rosyjskim.


8. ZAKOPANE – kieszonkowy plan miasta 1:15000
     TATRY ZACHODNIE Giewont, Kasprowy Wierch 1:25000
Arkusz 60 x 46,8 cm, składanie 15,6 x 10 cm
ISBN: 978-83-911667-7-2

  

Czytelny, kieszonkowy plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy oraz wyróżnieniem hoteli i budynków użyteczności publicznej. Obiekty zabytkowe przedstawiono grafiką. Bogata treść turystyczna (zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej).
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 10 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Alfabetyczny spis ulic.
Na drugiej stronie arkusza zamieszczona została mapa okolic Zakopanego – Giewont, Kasprowy Wierch w skali 1:25000 a także tekst informacyjny o mieście z opisem obiektów zabytkowych i muzeów w języku polskim i angielskim oraz informator teleadresowy.


9. KARPACZ – plan miasta 1:10000
      KARKONOSZE – okolice Karpacza 1:25000
Arkusz 67,2 x 47,2 cm, składanie 11,8 x 16,8 cm
ISBN-10: 83-907810-5-0
ISBN-13: 978-83-907810-5-1

  

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy i wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwę oraz budynków użyteczności publicznej, bogata treść turystyczna (zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej).
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 5 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Poniżej: spis ulic, dokładny informator teleadresowy, zdjęcia ważnych obiektów oraz zdjęcie lotnicze – panorama Karpacza (archiwalne).
Na odwrotnej stronie arkusza zamieszczona została mapa Karkonoszy – okolic Karpacza (skala 1:25000), którą charakteryzuje szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna zawierająca informacje istotne zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej.
Tekst informacyjny o Karpaczu i Karkonoszach w języku polskim i niemieckim.


10. SZKLARSKA PORĘBA – plan miasta 1:12000
        KARKONOSZE – okolice Szklarskiej Poręby 1:25000
Arkusz 47,2 x 66,8 cm, składanie 11,8 x 16,7 cm
ISBN-10: 83-907810-1-8
ISBN-13: 978-83-907810-1-3

  

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy oraz wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwy i budynków użyteczności publicznej, bogata treść turystyczna (zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej). Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 5 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Poniżej: spis ulic, dokładny informator teleadresowy, fotografie ważniejszych obiektów w mieście oraz zimowa panorama Szrenicy.
Na okładce zdjęcie lotnicze – panorama Szklarskiej Poręby.
Na odwrotnej stronie arkusza zamieszczona została mapa Karkonoszy - okolic Szklarskiej Poręby (skala 1:25000), którą charakteryzuje szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna obejmująca informacje istotne zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej.
Tekst informacyjny o Szklarskiej Porębie w języku polskim, angielskim i niemieckim.


11. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ – plan miasta 1:12000
        GÓRY IZERSKIE – okolice Świeradowa-Zdroju 1:25000
Arkusz 66,8 x 47,2 cm, składanie 11,8 x 16,7 cm
ISBN-10: 83-907810-3-4
ISBN-13: 978-83-907810-3-7

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy z wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwę oraz budynków użyteczności publicznej, bogata treść turystyczna (zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej).
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 5 m).
Legenda w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Alfabetyczny spis ulic oraz informator teleadresowy.
Opis Zamku Czocha wraz z mapą przedstawiającą jego lokalizację.
Poniżej mapy umieszczone zostały fotografie interesujących obiektów Świeradowa- Zdroju.
Na odwrotnej stronie arkusza zamieszczona została mapa Gór Izerskich – okolic Świeradowa-Zdroju (skala 1:25000), którą charakteryzuje szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna zawierająca informacje istotne zarówno dla turystyki letniej jak i zimowej.
Tekst informacyjny o Świeradowie-Zdroju i Górach Izerskich w języku polskim, angielskim i niemieckim wzbogacony fotografiami.


12. KUDOWA-ZDRÓJ – plan miasta 1:12000
        GÓRY STOŁOWE – okolice Kudowy-Zdroju 1:25000
Arkusz 48 x 49,8 cm, składanie 12 x 16,6 cm
ISBN-10: 83-911667-1-6
ISBN-13: 978-83-911667-1-0

  

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy z wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwy, obiektów sanatoryjnych i budynków użyteczności publicznej oraz bogatą treścią turystyczną.
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 5 m).
Legenda w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Karton o wymiarach 21,5 x 16,5 cm obejmujący centrum miasta (skala 1:6000) wzbogacone grafikami obiektów zabytkowych.
Na tejże stronie opracowania zamieszczona została również mapa Gór Stołowych w skali 1:25000, obejmująca Błędne Skały, Szczeliniec Wielki i Wielkie Torfowisko Batorowskie, którą charakteryzuje szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna.
Na odwrotnej stronie arkusza zamieszczony został tekst informacyjny o Kudowie-Zdroju i Górach Stołowych w języku polskim, angielskim i niemieckim wraz ze zdjęciami, wykaz ulic oraz dokładny informator teleadresowy.


13. POLANICA-ZDRÓJ – plan miasta 1:12000
        GÓRY STOŁOWE – Błędne Skały, Szczeliniec Wielki 1:25000
Arkusz: 47, 2 x 50,1 cm, składanie 11,8 x 16,7 cm
ISBN-10: 83-907810-9-3
ISBN-13: 978-83-907810-9-9

Czytelny plan miasta ze szczegółowym obrazem zabudowy z wyróżnieniem obiektów noclegowych posiadających nazwy, obiektów sanatoryjnych oraz budynków użyteczności publicznej oraz bogatą treścią turystyczną.
Poziomicowy rysunek rzeźby terenu (cięcie 5 m).
Legenda w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Na odwrotnej stronie arkusza zamieszczona została mapa Gór Stołowych obejmująca Błędne Skały, Szczeliniec Wielki, Wielkie Torfowisko Batorowskie (skala 1:25000), którą charakteryzuje szczegółowy obraz topografii oraz bogata treść turystyczna.
Tekst informacyjny o mieście w języku polskim, angielskim i niemieckim,
skorowidz ulic oraz dokładny informator teleadresowy.


 

...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.